Σχετικά με την κατηγορία Μικρές Αγγελίες


(Γιώργος Παναγιωτακόπουλος) #1

Σε αυτό εδώ το χώρο μπορούν να δημοσιεύονται μικρές αγγελίες για πωλήσεις - αγορά οργάνων, εύρεση μουσικού για κομπανία κλπ.
Η μικρή αγγελία κλειδώνεται και δε γίνεται συζήτηση για αυτή. Όποιος θέλει να ανταποκριθεί στη μικρή αγγελία πρέπει να ανταλλάξει προσωπικό μήνυμα με το μέλος που έθεσε την αγγελία. Για το λόγο αυτό, πρέπει η μικρή αγγελία να περιγράφεται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις.

Το ρεμπέτικο φόρουμ δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνδιαλλαγές των μελών μέσω των μικρών αγγελιών!