Συμπλήρωση στο λήμμα ΜΑΠΑ

Μου παίρνουν τη μάπα: με φωτογραφίζουν στη Σήμανση

Ακούγεται στο «Σακάκι» του Δελιά:

Το μάγκα τόνε πιάσανε
τη μάπα του την πήραν

Μάπας: ναργιλές

Ακούγεται στο τραγούδι «Η νταμίρα» του Νταλγκά (1926)

Τ’ αλάνια βολτατσάρουνε, τον μάπα να μας πάρουνε
εμείς δεν τόνε δίνουμε, το αίμα μας το χύνουμε.

Εγώ θα πρότεινα, αντί για την (κάπως γενική) ερμηνεία

να το ειδικεύαμε λιγάκι π.χ. «πρόσωπο ανθρώπου, φυσιογνωμία». Τώρα, αν θέλουμε, προσθέτουμε και το στίχο που προτείνει ο Άνθιμος, και στην μάπα και στον μάπα. Κακό δεν κάνει.

Κατατέθηκε ως ξεχωριστό λήμμα στο γλωσσάρι:

μου παίρνουν τη μάπα (φράση)

με φωτογραφίζουν στη Σήμανση

Ακούγεται στο τραγούδι «Το σακάκι» (1936)

Στ., μουσ, ερμην.: Δελιάς

«…το μάγκα τόνε πιάσανε
τη μάπα του την πήραν…»

1 «Μου αρέσει»

Στο λήμμα “μάπα, η” δεν έχει καταχωρηθεί και η φράση. Πώς τη βρίσκουμε;

Νίκο, την έβαλα ξεχωριστά:

μου παίρνουν τη μάπα (φράση)

με φωτογραφίζουν στη Σήμανση

Ακούγεται στο τραγούδι «Το σακάκι» (1936)
Στ., μουσ, ερμην.: Δελιάς

«…το μάγκα τόνε πιάσανε
τη μάπα του την πήραν…»

[ΕΤΥΜ. < μεσαιων. μάππα < λατιν. mappa=μαντήλι, πετσέτα]

Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι (Μ - Ξ) - Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι - Ρεμπέτικο Φόρουμ (rembetiko.gr)

1 «Μου αρέσει»

Ελένη, με τον τρόπο αυτόν κάποιος που θα ακούσει «τη μάπα του την πήραν» δεν θα ξέρει πού να ψάξει, πού να φανταστεί να ψάξει στο μου! Το πρώτο που θα κάνει είναι να ψάξει το λήμμα μάπα. Καλύτερα λοιπόν, θα πρότεινα, να προστεθεί η φράση, ακριβώς, στο λήμμα αυτό.

1 «Μου αρέσει»

Έγινε η αλλαγή, τώρα θα φαίνεται δίπλα στη λ. “μάπα”

2 «Μου αρέσει»