Στάμκος στην Αθήνα

Υπάρχει ακόμα το κατάστημα του σταμκου στην Νίκαια η έχει κλείσει;

1 «Μου αρέσει»

Καλησπέρα, υπάρχει στη Νίκαια και το δουλεύει ο γιος του Καραντινη, Άνδρέας.
Ενίοτε έρχεται και ο ίδιος ο Στάμκος.

2 «Μου αρέσει»

Ευχαριστώ πάρα πολύ!