Σεμινάριο Παραδοσιακής Μουσικής στη Χώρα Σκύρου 25-28 Ιουλίου 2024

<Το σεμινάριο παραδοσιακής μουσικής θα αρχίσει το πρωί της Πέμπτης, 25 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής, 28 Ιουλίου.

Θα ασχοληθούμε με τραγούδια, οργανικούς σκοπούς και χορούς της Σκύρου αλλά και με παραδόσεις που συνδέονται άμεσα με αυτήν, όπως του Αιγαίου, της Κωνσταντινούπολης και των Μικρασιατικών παραλίων.

Θα λειτουργήσουν πέντε ανεξάρτητα εργαστήρια τα πρωινά και ένα συν-εργαστήριο τα απογεύματα, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, με δυνατότητα μετακίνησής τους από το ένα αντικείμενο στο άλλο, δημιουργία υπο-ομάδων και αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Στα ανεξάρτητα εργαστήρια θα γίνει μελέτη τραγουδιών, σκοπών και χορών, θα μελετηθούν τεχνικές, μοτίβα και συνδυασμοί τους, θεωρητικές αναλύσεις και εν τέλει, εκτέλεση και ερμηνεία του υλικού.

Συναντήσεις με ντόπιους μουσικούς και τραγουδιστές – Γλέντια
Επίσης, θα παρουσιαστούν οι καταγραφές που πραγματοποίησε η Δόμνα Σαμίου στο νησί το 1972.>

4 «Μου αρέσει»