Σαντούρι Αναστάσιου Σταθόπουλου

Νεα Υόρκη Αρχές 20ου αι.