Πότε ‘’καπνίζουν’’ τα ηχεία ;

Ένα από τα σπουδαιότερα θέματα πουαφορούν τους μουσικούς είναι η προστασία των πανάκριβων ηχείων αλλά και τωνενισχυτών ισχύος από κακούς χειρισμούς αλλά και από απρόβλεπτα γεγονότα:
Τα 3 αυτά άρθρα , με τηνεμπειρία μου σαν ηλεκτρονικού, πιστεύω ότι θα σας δώσουν κάτι παραπάνω απόεγκυκλοπαιδικές γνώσεις .

1. RMS – Peak ΕΔΩ :

2. Clipping ΕΔΩ:

3. Προστασία από υπέρταση, υπόταση…ΕΔΩ :

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ