Ποιο είναι τελικά το ρεμπέτικο;

23 posts were split to a new topic: Rembetiko: Τέτος Δημητριάδης