Ολιστική Προσέγγιση της Ελληνικής Μουσικής

Διαδικτυακό (online) Θερινό – Χειμερινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών

Mε τη σφραγίδα του Ωδείου ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ και των πλέον διακεκριμένων Ελλήνων μουσικοδιδασκάλων στον χώρο της Βυζαντινής και της Παραδοσιακής Μουσικής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου διετούς προγράμματος σπουδών που αφορούσε την ολιστική μελέτη και προσέγγιση όλου του φάσματος και των εκφάνσεων της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, αλλά και την απήχηση της προσπάθειας που το εγχείρημα αυτό είχε στους μαθητές και σπουδαστές και απαντώντας στις συνεχείς απαιτήσεις της μαθησιακής κοινότητας του εσωτερικού και του εξωτερικού, το Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ έχει την χαρά να ανακοινώσει την ενεργοποίηση του διαδικτυακού (online academic program) ακαδημαϊκού προγράμματος ολιστικής προσέγγισης της Ελληνικής Μουσικής με σκοπό το εκπαιδευτικό υλικό να είναι πλέον διαθέσιμο και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν φυσικά τον χώρο του Ωδείου στο κέντρο της Αθήνας και να γνωρίσουν από κοντά τους διακεκριμένους μουσικούς και το αντικείμενο της διδασκαλίας τους.

Για τον λόγο αυτό και μετά από συλλογική προσπάθεια δημιουργήθηκε το καλοκαιρινό – χειμερινό πρόγραμμα διαδικτυακών σπουδών, το οποίο είναι δυνατόν κάποιος να το παρακολουθήσει τμηματικά ή εν συνόλω μέσω διαδικτύου από την ειδικά διαμορφωμένη σπονδυλωτή εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εισαγωγική ή / και προχωρημένη θεωρητική και πρακτική εκμάθηση των δεδομένων της Ελληνικής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως αυτή αποκρυπτογραφείται και προκύπτει τόσο από τα χειρόγραφα και την καινοτόμο ματιά του Σίμωνος Καρά, όσο και μέσα από την διαδρομή της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Παλαιογραφίας και άλλων ερευνητικών πτυχών της ελληνικής παράδοσης.

Οι μαθητές / σπουδαστές θα εξετάσουν σε κάθε διδακτική ενότητα μελέτες περίπτωσης συμμετέχοντας σε κατάλληλα σχεδιασμένες καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές μέσω των οποίων θα κληθούν να ανταποκριθούν, με την βοήθεια των διδασκόντων, σε γυμνάσματα, αποκτώντας βαθιά γνώση των εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες