Ιντερνετική διδασκαλία μουσικής

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αξιοποιεί την υψηλή τεχνολογία στη διδασκαλία της μουσικής θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.
Πρόκειται για ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα λογισμικού, που λειτουργεί ως εικονικός δάσκαλος, συμπληρώνοντας τον παραδοσιακό καθηγητή μουσικής, το VEMUS (Virtual European Music School). Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας” και αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαίσιου μουσικής διδασκαλίας για δημοφιλή μουσικά όργανα, όπως το φλάουτο, το κλαρινέτο, το σαξόφωνο η τρομπέτα κ.λπ. που είναι ανοικτό, δικτυωμένο και πολύγλωσσο.
Το πρόγραμμα “VEMUS” ακούει τους μαθητευόμενους μουσικούς, καταγράφει τη μουσική τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επισημαίνει τα λάθη τους και αξιολογεί τις επιδόσεις τους.
Επιπλέον δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εξασκούνται και να μαθαίνουν, αισθανόμενα ότι παίζουν και δεν κάνουν μάθημα, χωρίς έτσι κατʼ ανάγκην να έχουν δίπλα τους συνεχώς ένα πραγματικό δάσκαλο ή να πρέπει να πάνε στο ωδείο.
Το πρόγραμμα δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους μουσικούς να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους και με τους δασκάλους τους μέσω του Ίντερνετ.
Στο VEMUS συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία, Λιθουανία, Εσθονία και Ρουμανία). Συντονιστής του έργου είναι το ελληνικό Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), με υπεύθυνο το Γιώργο Ταμπουρατζή, ενώ συμμετέχουν ακόμα άλλοι δύο ελληνικοί φορείς (Ελληνογερμανική Αγωγή και Φίλιππος Νάκας Α.Ε.).
Ιδιαίτερη αξιοποίηση του VEMUS γίνεται ήδη στη Μουσική Ακαδημία της ρουμανικής πόλης Κλουζ.
Το θετικό είναι ότι συνδυάζει μελέτη κατ’ οίκον με διδασκαλία εξ αποστάσεως μαζί με το περιβάλλον μιας εικονικής μουσικής τάξης, όπου οι μαθητευόμενοι έρχονται σε επαφή με άλλους και έτσι υπάρχει και η αλληλεπίδραση.
Το VEMUS στηρίζεται στη γνώση και τα αποτελέσματα ενός προγενέστερου σχετικού πειράματος, του IMUTUS, στο οποίο αναπτύχθηκε ένα αποδοτικό περιβάλλον μουσικής εξάσκησης για τη φλογέρα και σημείωσε επιτυχία.
Η σχετική πηγή εδώ.

Τι να απέγινε αυτό το πρόγραμμα, άραγε; Ελένη, ξέρεις εσύ μήπως; (η αναγραφόμενη πηγή πάντως, άλλες πληροφορίες δίνει σήμερα)