Μπάσα κιθάρας για ελαττωμένες

Δεν ξέρω αν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς γιατί δεν παίζω καθόλου κιθάρα! Μία ντιμινουίτα σχηματίζεται από νότες που απέχουν μεταξύ τους αποστάσεις μικρής τρίτης! Η ντιμινουίτα είναι τετράφωνη συγχορδία! Η συγκεκριμένη ντιμινουίτα που ανέφερες απαρτίζεται από τις νότες Ρε-Φα-Σολ#-Σι! Μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει τις αποστάσεις μικρής τρίτης μεταξύ των συγκεκριμένων φθόγγων!
Η συγκεκριμένη ντιμινουίτα εμφανίζεται πολύ συχνά σε ταξίμια και κομμάτια που πατάνε στο Ρε Νιαβέντ και στο Ρε Νιγρίζ! Μπορείς να την ακούσεις σε όλα τα σχετικά κλασσικά ταξίμια: “Το Μινόρε του Τεκέ”, “Το μινόρε της τεβέρνας” κλπ!
Εννοείται ότι αν παιχτούν τα κομμάτια σε άλλη τονικότητα, σχηματίζονται τα αντίστοιχα ακκόρντα!

Στο τρίχορδο μπουζούκι, το οποίο από κατασκευής δεν μπορεί να παίξει τετράφωνη συγχορδία η ντιμινουίτα παίζεται τρίφωνη, αφαιρώντας μία οποιαδήποτε από τις νότες που την απαρτίζουν!
Τέλος αν, σχηματίζοντας τον δακτυλισμό της ντιμινουίτας, μετακινηθούμε στην ταστιέρα σε αποστάσεις μικρής τρίτης κρατώντας σταθερή τη δακτυλοθεσία, τότε δημιουργείται η ίδια ντιμινουίτα!

Ελπίζω, με τα λίγα που γνωρίζω, κάπως να βοήθησα…