Μαντολίνο Γομπάκη

Δυστυχώς ο σύνδεσμος δεν θα λειτουργεί για πολύ καιρό αλλά ήθελα να μοιραστώ έστω και για λίγο αυτό το υπέροχο όργανο
το οποίο νομίζω έχει εβένινο σώμα;

Και για να μην “χαθεί” ένα τέτοιο όργανο ανεβάζω τις φωτογραφίες εδώ.

Κι άλλη μία που δεν χώραγε στην προηγούμενη δημοσίευση :