Λύρες Κεντρικής .Ασίας

Στο 32ο λεπτό του βίντεο ο Μ.Τσαχουρίδης παίζει και μας δίνει κάποιες πληροφορίες για λύρες της Κ.Ασίας.http://www.youtube.com/watch?v=ioev5pW6nXY&feature=related