Λύρες Κεντρικής .Ασίας

Στο 32ο λεπτό του βίντεο ο Μ.Τσαχουρίδης παίζει και μας δίνει κάποιες πληροφορίες για λύρες της Κ.Ασίας.http://www.youtube.com/watch?v=ioev5pW6nXY&feature=related

Αυτά τα όργανα πράγματι αναφέρονται καμιά φορά ως «λύρες» στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις ποια είναι τα «σωστά» όρια της έννοιας «λύρα», από τη στιγμή που έτσι ονομάζουμε τις αχλαδόσχημες λύρες τύπου Κρήτης και τις φιαλόσχημες τύπου Πόντου, που δεν έχουν την παραμικρή σχέση μεταξύ τους, οπότε γιατί να μην είναι λύρα κι αυτό το ραμπάπ, κι ας μην έχει ούτε αυτό καμία σχέση με τις άλλες δύο λύρες;

Ωστόσο, νομίζω ότι στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για μεταφραστικό λάθος. Αυτά τα όργανα περιγράφονται στην αγγλόφωνη οργανολογία ως pear-shaped fiddles και bottle-shaped fiddles αντίστοιχα. Κάποιος λοιπόν θεώρησε ότι η λέξη fiddle σημαίνει λύρα, και όταν είδε ότι και τα όργανα του βίντεο λέγονται spike fiddles τα είπε κι αυτά λύρες. Στην πραγματικότητα fiddle στην οργανολογία σημαίνει κάθε τοξωτό όργανο, ενώ στα τρέχοντα αγγλικά σημαίνει το βιολί όταν χρησιμοποιείται για λαϊκή μουσική. Επομένως δεν έχουμε λεξιλόγιο που να αποδίδει ακριβώς τον όρο spike fiddle.