Λαϊκή κιθάρα Αφοί Παναγή

Λαϊκή κιθάρα Παναγή με εκπληκτικό ήχο. Η αναπαλαίωση - αποκατάσταση έχει γίνει από τον κ.Φρονιμόπουλο. τιμή 1950 ευρώ!

1 Like

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.