Λαϊκή κιθάρα Παναγή


Πωλείται κιθάρα Παναγή πλήρως συντηρημένη - αποκαταστημένη από τον κ. Φρονιμόπουλο. Η κιθάρα έχει εκπληκτικό ήχο. Η τιμή της είναι 2300 ευρώ.

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.