Λαϊκή Κιθάρα Απαρτιάν (Πωλήθηκε)

Λαική Κιθάρα Απαρτιάν (Γρηγορη) σε πολύ καλή κατάσταση, μαζί με σκληρή θήκη Σερεμέτη στα 1000 €. Για επικοινωνία 69395069864 «Μου αρέσει»