Πωλείται κιθάρα Απαρτιάν

Πωλείται (από φίλο) η παρακάτω κιθάρα Απαρτιάν.
Χρειάζεται σοβαρή επισκευή.
Πιθανότατα έιναι δεκαετίας ΄30-΄40 και κάποτε έχει δεχτεί μία επισκευή ακόμα.

Τηλέφωνο 698 013 8132 Γιώργος

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.