Η «πρώτη» εκτέλεση του Σαλταδόρου

για δες και αυτο.