Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα

Στην εκτέλεση του τραγουδιού αυτού με τον Μπάτη, το μπουζούκι είναι κουρδισμένο σε ντουζένι. Η μπάσα, η μπουργάνα είναι σίγουρα Σι - είναι η πρώτη πενιά που ακούγεται με το που αρχίζει το ταξιμάκι - ένα κτύπημα - ανοιχτή - στην μπουργάνα. Ποιος γνωρίζει πώς είναι κουρδισμένες οι άλλες δύο χορδές;

Να πω μόνο πως τραγουδάει ο Στράτος, γιατί ο κυρ Γιώργη ήταν πίττα! Κι όπως κάνανε τις πρόβες γιά τη φωνή του Μπάτη, ο Στράτος αναγκάστηκε να τον μιμηθεί… Είναι άλλωστε και το πρώτο ρου τραγούδι σε δίσκο.