Αργκιλαμάς/Αργηλαμάς

Γειά σου ρε Ιωάννα! Τι σκέψη να έχω;!!! Ποιό ποτάμι;!!! Τουρκοελληνικό λεξικό, λήμμα Saprofit = σαπρόφυτο (και όχι π.χ. σαν προφήτης).

(Τώρα, τι φταίς εσύ που ασχολήθηκες και ξόδεψες και πολύτιμο χρόνο…)

Τι λες καλέ !
Σιγά που ξόδεψα χρόνο !!! ’
Ετοιμα τα είχα, από το λήμμα : τσουρούτικο:slight_smile:
(και σκεφτόμουνα: τι να εννοεί… ο ποιητής…)

Όλα καλά λοιπόν, ώστε να κοιμάται και ο … «ποιητής» ήσυχος, χωρίς τύψεις.

48 posts were split to a new topic: Για την προέλευση της λέξης καρσιλαμάς