Αποκατάσταση παλιών σχολιαστών στο Ντιρλαντά

όπου ΚΦ ο Κώστας Φέρρης (κάνει κρα!) και πιο κάτω ο Μπαγιόκος

1 Like

Ευχαριστώ για την επισήμανση!!!

Το (ΚΦ) και το (Μπαγιόκος) το έχει προσθέσει ο @nikos_politis που ξεψαχνίζει πού και πού τα παλιά μηνύματα ώστε να βρεθούν οι παλιοί σχολιαστές.

Του Κώστα Φέρρη του επαναπόδωσα τα μηνύματα, όμως δυστυχώς ο Μπαγιόκος δεν διαθέτει πια λογαριασμό στο φόρουμ (ούτε κατά τη γνώση μου κάποιον που να αντιστοιχεί στο ίδιο άτομο) οπότε δεν μπορώ να επαναποδώσω την ιδιοκτησία των μηνυμάτων του.

1 Like