"P a r a m o r f o s i s"


(Dimitris Gouros) #1

Τίτλος Τραγουδιού - Σύνθεσης: Paramorfosis

Βίντεο - Ηχογράφηση:


Συμμετέχοντες: Μπουζούκι:Δημήτρης Γούρος Κιθάρα:Γιάννης Καραθάνος

Λίγα λόγια για την νέα μουσική σου σύνθεση:
Προσπάθεια αποτύπωσης της συναισθηματικής κατάστασης της περιόδου,όπου γράφτηκε,στοχεύοντας περισσότερο στην “μετάφραση” αυτής της κατάστασης σε ένα γενικότερο πλαίσιο ήχου,ενώ η δομή,αν και οργανωμένη,εμφανίζει αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα,στον οποίο κύριο λόγο έχει ο τρόπος αναπαραγωγής της μελωδίας,ο οποίος είναι σε αυτήν την κατεύθυνση,ο αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας χρησιμοποιήθηκε για να δώσει έμφαση στην “μετάφραση” αυτή των συναισθημάτων μου,συμβολίζοντας αυτήν την πολυπλοκότητα που έχουν και την διαφορετικότητα που έχουν αυτά σε κάθε άνθρωπο.


#2

Μπράβο για την τόλμη σου φίλε!!


(Dimitris Gouros) #3

Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα!