🎵 Τι τραγούδι ακούμε... τώρα!

yep akriwos,

ναι ακριβώς. υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που ένα τραγούδι αντιγράφεται έτσι; Μπορείτε να μου δώσετε μερικά παραδείγματα; Εγώ ενδιαφέρομαι!

THANK YOU! pepe