“Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη”

3 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.