᾿Απὸ τὸ ἀρχεῖο γενικῆς μουσικῆς τῆς «Συμβολῆς»

Στὴν ἱστοσελίδα «Συμβολὴ» (www.symbole.gr) ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων «βυζαντινῆς» μουσικῆςπαρουσιάζονται κατὰ καιροὺς καὶ ἠχογραφήσεις γενικῆς μουσικῆς, δηλαδὴ εὐρωπαϊκῆς, ἑλληνικῆς πολυφωνικῆς, δημοτικὰ καὶ παραδοσιακά, λαϊκά, καὶ λοιπά. τὸ περισσότερο ὑλικὸ αὐτῶν τῶν μουσικῶν ἔχει συλλεχθῆ καὶ παραχωρηθῆ ἀπὸ φίλους καὶ ἀναγνῶστες τῆς «Συμβολῆς». ἀνοίγω τὸ παρὸν θέμα, γιὰ νὰ ἐνημερώνω τὰ φιλόμουσα μέλη καὶ γι᾿ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις, διότι εἶναι πιθανὸν κάποιους νὰ τοὺς ἐνδιαφέρουν.

Προστέθηκαν ἄλλες δύο σπάνιες ἠχογραφήσεις τοῦ ᾿Ιωάννου Σακελλαρίδη

Νικόλαος Μαγκαφᾶς, παραδοσιακὰ τραγούδια, παλαιὲς ἠχογραφήσεις.

κυρία Κούλα, παραδοσιακά (1919)

Πίττας Νικόλαος, παλαιὲς ἠχογραφήσεις στὴν ᾿Αμερική.

Προστέθηκαν ἄλλες δύο ἠχογραφήσεις τοῦ Σεραφὶμ Γεροθόδωρου, τὶς ὁποῖες μᾶς μᾶς ἀπέστειλε φίλος ἀναγνώστης τῆς ἱστοσελίδος.

«Τὰ φράγκα μου χαλάω», Μπέττυ Δασκαλάκη

Φώτης ᾿Αργυρόπουλος

Γεώργιος Χέλμης (1891-1975)

Καὶ γιὰ ὅσους ἀγαποῦν τὸ θέατρο

Θεατρικὸ ἔργο ῾Η ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου