Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ | Νέα χρονιά! Ξεκινάμε

Τα μαθήματα ξεκίνησαν, οι εγγραφές συνεχίζονται…

[ul]
[li]Βυζαντινή μουσική[/li][li]Παραδοσιακά όργανα[/li][li]Εργαστήρια δημοτικού τραγουδιού[/li][li]Φωνητική[/li][li]Οργανοποιία[/li][li]Μουσικά σύνολα[/li][/ul]

Για ενήλικες και παιδιά | Στο χώρο του Ωδείου ή διαδικτυακά.

Κκέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής | Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ
Πληροφορίες: 210 823 7447 | www.kepem.org | info@kepem.org