Ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»

<<Με το έργο: «Καινοτόμες Δράσεις για την
ψηφιακή προβολή του Μουσείου
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
«Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο
Εθνομουσικολογίας με τη χρήση νέων και
αναδυόμενων τεχνολογιών» που
βρίσκεται σε εξέλιξη,
το Μουσείο ψηφιοποιεί τις συλλογές
μουσικών οργάνων και μέρος των
αρχείων του, με σκοπό να γίνουν
προσβάσιμα στο κοινό, και δημιουργεί
νέες ψηφιακές εφαρμογές, μεταξύ
αυτών, διαδικτυακό κόμβο και ακουστική
ξενάγηση, επιχειρώντας να βελτιώσει την
εμπειρία των επισκεπτών, φυσικών και
διαδικτυακών.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα θέλαμε
να είμαστε καλύτεροι για το κοινό μας…>>

https://m.facebook.com/profile.php?id=100065034900439

2 «Μου αρέσει»