Χορεύοντας το "Εν Ιορδάνη"

Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά!

Δείτε εδώ κάτι ενδιαφέρον. Μία κοινότητα χορεύει έναν εκκλησιαστικό ύμνο. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην Υπάτη Φθιώτιδας όπου χορεύονται το “Χριστός ανέστη” το Πάσχα και τα “Θεοτόκε Παρθένε”, “Βαπτιστά του Χριστού”, Ικετεύσατε υπέρ ημών" και “Υπό την σην ευσπλαγχνίαν” στον εσπερινό της Τυρινής, αν θυμάμαι καλά.