Χορδές NEORION

σπουρδαλάκης-χρήστος

#21

φίλε Γρηγόρη , νομίζω το πρόβλημα που παρατηρείς ίσως προέρχεται από τις χαρακιές στο κόκαλο του καβαλάρη σου, αλλάξες κοκκαλάκι μήπως πρόσφατα ;