Χαλασμένοι σύνδεσμοι markdown από rembetobot

Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδραστική εκμάθηση νέου χρήστη, βρήκα κάποιους χαλασμένους συνδέσμους markdown στις απαντήσεις του rembetobot.

[Το προσωπικό μας] (/groups/staff)

Αυτά για τώρα! Δείτε [τα πιο πρόσφατα θέματα συζήτησης] (/latest) ή [τις κατηγορίες συζήτησης] (/categories). :sunglasses:

4 Likes

@emc ευχαριστούμε για την επισήμανση! Μόλις τα διόρθωσα ώστε σε επόμενο μέλος να μη συμβεί ξανά. Ό,τι άλλο βρεις που δεν λειτουργεί σωστά να μας το στείλεις! :smiley:

3 Likes