Χάριν ευφωνίας - Θύμιος Στουραΐτης

αφήνω εδω και αυτόν τον σύνδεσμο
“Χαριν ευφωνίας”.
του Χρίστου Παπαδόπουλου .
αφιέρωμα στον Θύμιο Στουραϊτη

6 «Μου αρέσει»