Τώρα είμαι στο δοκιμαστήριο

Και δεν είμαι βίκι ακόμα

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.