Τραγούδια Ρωμαίικα

Φίλες και φίλες του Φόρουμ εύχομαι σε όλους καλή χρονιά.

Αντιγράφω από την εφημερίδα “Πολιτεία” της 2/7/1932.

[b]Εκδόσεις

Όλα τα δημοτικά τραγούδια, όπου ο Α.Πάσσωβ συνέλεξε προ 72 ετών και τα οποία εξέδωσε εις ογκώδη τόμον υπό τον τίτλο “Τραγούδια Ρωμαίικα”, πρόκειται να εκδώση προσεχώς εις δευτέραν έκδοσιν ο εκδοτικός οίκος του κ. Γεωργίου Βασιλείου, συμπληρούμενα τη επιμελεία του συναδέλφου κ. Γρηγορίου Στεφάνου.
Η εργασία είναι μεγάλη αλλά και η εκλογή των νέων τραγουδιών, τα οποία θα συμπληρώσουν την πρώτην έκδοσιν, γίνεται μετά προσοχής και επιμελείας. Ιδού ένα δείγμα:

[i]Ήρθαν τρεις σπανοί απ τη Πόλη
πέντε τρίχες είχαν όλοι
Ήρθε κι ένας Τηνιακός
πέντε τρίχες μοναχός

Οι σπανοί όταν τον είδαν
πήγαν και τον συνεπήραν.
Βρε καλός τον πολυγένη
κι από πούθε κατεβαίνει;

Απ’ τη Πόλη κατεβαίνω
και στη Βενετιά πηγαίνω
θέλω να αγοράσω χτένια
γιατί μ΄εφαγαν τα γένεια
(Αιγίνης)

[/i]Εκ της δημοσιευθείσης ήδη αγγελίας πληροφορούμεθα, ότι το εκ δύο τόμων τούτο βιβλίο, το οποίον σήμερον είνε σπανιώτατον, θα κυκλοφορήση εις πολυτελή έκδοσιν εντός του τρέχοντος έτους.

[/b]Εδώ το παραπάνω δημοσίευμα (http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=41143&seg=) (πρέπει να πατήσετε την σελίδα 7 πάνω δεξιά)

Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για τα τραγούδια του Α.Πάσσωβ τα οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα εκδόθηκαν το 1860.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Η συλλογή του Arnold Passow βρίσκεται εδώ για ελεύθερο κατέβασμα.

Ο Πάσσοφ θεωρείται από τις “κλασικές” συλλογές ελληνικών δημοτικών τραγουδιών τον 19ο αιώνα. Βέβαια, τότε, η προσέγγιση δεν ήταν από επιστημονικής άποψης κοντά στη σημερινή αντίληψη που έχουμε, για το πώς θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί μία συλλογή δημοτικών τραγουδιών.

Να σε ευχαριστήσω φίλε koutroufi για την παραπομπή. Σημαντική εργασία Νίκο για το 1860 ακόμη και αν δεν προσεγγίζει τα σημερινά επιστημονικά στάνταρ, θα την μελετήσω εν καιρώ.