Τρίχορδο μπουζούκι και τζουράς

Πουλάω ένα τρίχορδο μπουζούκι και έναν τζουρά κατασκευής Μάτσικα αρχικής τιμής 550–600 ευρώ.
Τα δίνω 350 ευρώ το καθένα. Περισσότερες πληροφορίες σε ΠΜ. Ευχαριστώ!

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.