Τρίχορδο μπουζούκι και τζουράς

Πουλάω ένα τρίχορδο μπουζούκι και έναν τζουρά κατασκευής Μάτσικα αρχικής τιμής 550–600 ευρώ.
Τα δίνω 350 ευρώ το καθένα. Περισσότερες πληροφορίες σε ΠΜ. Ευχαριστώ!