Τρίτη 16/12


(μαχαιρας) #1

Τί θα γινει ρε παιδιά τη τρίτη…


#2

γιατί ? Είχε ειπωθεί τίποτα για την Τρίτη?


(Γκόγκος Δ.) #3

Στις 16/12/08 θα συζητηθεί το θέμα της μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, καθώς η σημερινή γενική συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Unibios δεν κατείχε την απαραίτητη απαρτία. :112:


(Χρήστος Παναγιωτακόπουλος) #4