ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1931-40 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΓΙΟΚΑΣ

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1027/1/bagiokas.pdf