Της φυλακής τα σίδερα

'Επεσα πάνω σε συτό το άρθρο και σκέφτηκα να το μοιραστώ μαζί σας

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=12.08.2006,id=75303132