Τζουράδες παρέα

οι δύο τζουράδες μου παρεάκι.

6 «Μου αρέσει»