Συνέντευξη Στέλιου Βαμβακάρη 2017

Συνέντευξη του Στέλιου Βαμβακάρη το 2017 που μιλάει για τον Μάρκο και άλλα … (Μέρος α)

4 «Μου αρέσει»

Και το β μέρος

5 «Μου αρέσει»