Συμπληρώσεις στο γλωσσάρι: βουβή

βουβή = το μαχαίρι.
[ Υπάρχουν αναφορές πως βουβή είναι το δίκοπο μαχαίρι, αυτό δηλαδή με τη δίκοπη λεπίδα]

Ακούγεται στο τραγούδι: «Μια μπαμπεσιά θελήσαν» (1936)

των . Περιστέρη – Μακρή, με το Ρούκουνα

*«…και τη βουβή για χάρη σου *
να μου τήνε καρφώσουν…».

1 «Μου αρέσει»