Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη?

Προβλέπεται καμιά συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη??

Έγινε το Σάββατο (12/1/08) στο “Πήρε και βραδιάζει”.