Στίχοι από τους δίσκους των ΑΒΑΤΟΝ και DAEMONIA NYMPHE


(damker) #1

Γνωρίζει κανείς αν υπάρχουν πουθενά οι στοίχοι από τους δίσκους των ΑΒΑΤΟΝ και DAEMONIA NYMPHE;
Θα είμαι υπόχρεως.
Καλό Πάσχα σε όλους με υγεία και χαρά.
Δ.


(Ελένη) #2

Οι ABATON στο " Εξ Αδοκήτω" , συγκεκριμένα, έχουν μελοποιήσει στίχους της Σαπφούς, από το πρωτότυπο.

Τα τραγούδια του cd αυτού είναι τα:

 1. ΑΕΡΙΩΝ ΕΠΕΩΝ ΑΡΧΟΜΑΙ
 2. ΟΥΚ ΕΘΕΛΩ ΠΛΟΥΤΕΙΝ
 3. ΜΕΛΠΕΙΑ
 4. ΑΛΟΕΣΣΑ
 5. ΤΑΙΣ ΕΜΑΙΣ ΕΤΑΙΡΑΙΣ
 6. ΤΟΙΣΟΙ ΜΕΝ ΕΥ
 7. ΥΜΗΝΑΟΝ
 8. ΒΑΚΧΟΣ
 9. ΣΙΜΟΥΝ
 10. ΕΡΩΣ ΑΕΛΙΩ

Στίχους της Σαπφούς, μπορείς να δεις [b][u]εδώ.[/b][/u]

Συγκεκριμένα, το πρώτο:

“Αεριων επεων αρχομαι αλλʼονατων [ε] γω το καλλος επιτ[μεζον]…
οφθαλμοις δε μελαις
νυκτος αωρος και ποθηω και μαομαι ουκ οιδ
οττι θεω διχα μοι τα νοηματα κατʼ εμον σταλαχμον
ου τι μοι υμμες ας θελετε υμμες [ο] ττινας
γαρ ευ θεω κηνοι με μαλιστα παντων σινοντα[ι]
εγω δʼεμʼ[αυται τουτο συ]νοιδα
μη κινη χεραδος ου γαρ θεμις εν μοισοπολων οικιαι
θρηνων εμμεν
ου κʼαμμι ταδε πρεποι”

(χωρίς τόνους το παραθέτω, δεν μου βγαίνει εδώ το πολυτονικό…)

Και οι “DAEMONIA NYMPHE” χρησιμοποιούν στίχους στην αρχαία ελληνική.
Με ψάξιμο στο youtube, [b][u]εδώ, π.χ.[/b][/u] βρίσκεις και τις εκτελέσεις και τους στίχους των περισσότερων από αυτούς.
Διαφορετικά, τα cd τους έχουν φυσικά και τους στίχους.


(damker) #3

Ελένη σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Δ.


(Michele Gorro Gorini) #5

Οι στίχοι του πρώτου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ. Είναι αυτοί·

Ζαελεξάμαν ὄναρ Κυπρογένηα (δύο φορές)
ἄγι χέλυ δῖα φωνάεσσα (δύο φορές)
Ζαελεξάμαν ὄναρ Κυπρογένηα (δύο φορές)
ἄγι χέλυ δῖα φωνάεσσα (δύο φορές)
α!

Ἀερίων ἐπέων ἄρχομαι (δύο φορές)
ἄγι χέλυ δῖα φωνάεσσα
ἄγι χέλυ δῖα

Ακούετε τον βίντεο αν δε πιστεύετέ με· https://www.youtube.com/watch?v=sEHupI86mao.

Εκείνους τους στίχους όπου βρέθηκας, Ελένη?

Βίντεοι·

 1. youtube.com/watch?v=sEHupI86mao
 2. youtube.com/watch?v=G2ktUNSkHUc (δεν είσαι Σαπφούς)
 3. Δεν υπάρχει στο Youtube
 4. youtube.com/watch?v=LMnWp045qDE
 5. youtube.com/watch?v=63K4pfPbBdE
 6. Δεν υπάρχει στο Youtube
 7. youtube.com/watch?v=Y8dnohGtwi4
 8. youtube.com/watch?v=JTHlMvO7PXM (μόνο είναι scat singing)
 9. https://www.youtube.com/watch?v=T3c0dARX3sY
 10. https://www.youtube.com/watch?v=YJBEheMx9lU (δεν έχει στίχους)

Στίχοι του εβδόμου·

Παρθενία, παρθεία, ποί με λίποισ’ οίχῃ; (δύο φορές)
Ούκετ’ ήξω πρός σε, ούκετ’ ήξω (δύο φορές)


(Michele Gorro Gorini) #7

9 μόνο είναι scat singing. πιστεύω ότι τέταρτος και πέπτος δεν είναι Σαπφούς, μα δεν καταλαβώ τους στίχους. Στίχοι του δευτέρου· http:// stixo-mythia . blogspot . com/2012/06/blog-post_23 . html.

(Stupid temporary comment limit, this comment was posted 12 hours ago but I had to delete it to add what follows…)

Ίσως βρήκες εδώ· http://inamidst.com/stuff/sappho/;

Στίχοι εκείνοι δεν είναι ΕΝΑ ποίημα·

 1. “Ἀερίων ἐπέων ἄρχομαι ἀλλ’ ὀνάτων” είναι ένας στίχος που βρήθηκε σε ένα βάζο, σε το οποίο βρίσκεται εικόνα της Σαπφούς που έχει ένα βίβλιο σε τα χέρια, και σε εκείνο βίβλιο μπορούμε να διαβάζουμε εκείνο στίχο. Ίσως είναι το βίβλιο που λέγει το στίχο, και δεν είναι Σαπφούς στίχος.
 2. “[ἔ]γω τὸ κάλλος ἐπιτ[μεζον]”· είναι λόγοι της Σαπφούς, μα η σοστή μόρφη είναι “ἔ]γω τὸ κάλλος ἐπιτ[ / μέζον”. Πηγή είναι ένα πάπυρο, και ταύτα είναι αρχαί δύο στίχων· “ἔ]γω τὸ κάλλος ἐπιτ[” και '] μέζον", και ο δεύτερος έχει άλλοι λόγοι.
 3. "ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος· είναι ένας στίχος της Σαπφούς, που το “Ἐτυμολογικὸν τὸ Μέγα” ανέφερε.
 4. “καὶ ποθήω καὶ μάομαι”· είναι η αρχή ενός στίχου της Σαπφούς, που το “Ἐτυμολογικὸν τὸ Μέγα” ανέφερε.
 5. “οὐκ οἶδ’ ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήματα”· είναι ένας στίχος της Σαπφούς, που ο Χρύσιππος ανέφερε.
 6. “κατ’ ἔμον στάλαγμον”· είναι το τέος ενός στίχου της Σαπφούς, που το “Ἐτυμολογικὸν τὸ Μέγα” ανέφερε.
 7. “οὔ τί μοι ὔμμες”· είναι ένας στίχος της Σαπφούς, που ο Απολλώνιος ανέφερε.
 8. “ἆς θέλετ’ ὔμμες”· είναι ένας στίχος της Σαπφούς, που ο Απολλώνιος ο Δύσκολος ανέφερε.
 9. “ὄττινας γὰρ / εὖ θέω, κῆνοί με μάλιστα πάντων / δηὖτε σίνονται”· είναι ο τρόπος να εισάγουμε μια προσφορά του “Ἐτυμολογικοῦ τοῦ Μεγάλος” σε το πάπυρον το εξ Οχυρύγχου 1231 απόσπασμα 16. Το “Ἐτυμολογικὸν τὸ Μέγα” αναφέρει “ὄττινας γὰρ / εὖ θέω, κῆνοί με μάλιστα σίνοντα”, το πάπυρον έχει “]ττινα[ / ]λισταπα[”, μπορούμε να γράφουμε “ὄ]ττινα[ς γὰρ / εὖ θέω, κῆνοί με μά]λιστα πά[ντων / δηὖτε σίνονται”. Μα ένα νεώτερον πάπυρον δείχνει ότι τούτο είναι αμάρτημα, επειδή το ποίημα είναι· “Πῶς κε δή τις οὐ θαμέως ἄσαιτο, / Κύπρι δέσποιν’, ὄττινα δὴ φίλησι, / Κοὐ θέλοι μάλιστα πάθαν χάλασσαι;”.
 10. “ἔγω δ’ ἔμ’ αὔτᾳ τοῦτο σύνοιδα”· είναι ένας στίχος τησ Σαπφούς, που ο Απολλώνιος ο Δύσκολος ανέφερε. Τα [] είναι επειδή και ούτος ο στίχος εισάγουμε σε το πάπυρον το εξ Οξυρύγχου 1231 απόσπασμα 16, που έχει “]λαν εγωδεμ[”.
 11. “μὴ κίνη χέραδος”· είναι μέρος ενός στίχου της Σαπφούς, που το “Ἐτυμολογικὸν τὸ Μέγα” ανέφερε.
 12. “Οὐ γὰρ θέμις ἐν Μοισιπόλων οἰκίᾳ / Θρῆνον ἔμμεν· οὔ κ’ ἄμμι τάδε πρέποι”· είναι δύο στίχοι της Σαπφούς, που ο Μάξιμος ο Τύριος ανέφερε, μα εκείνος έγραψε “[…] οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε”.

Πολλά εξ των αποσπασμάτων της Σαπφούς μπορείτε να δείτε εδώ με μετάφραση του Παναγής Λεκατσάς· http://www.projethomere.com/travaux/bibliotheque_homere/sappho.htm. Τα αποσπάσματα τα άνω είναι·

 1. Δεν υπάρχει σε έργο του Λεκατσάς, εγώ μεταφράζω ούτως· “Αρχίζω εξ λέξεων αερίων μα καλά να ακούσετε”.
 2. Δεν υπάρχει σε έργο του Λεκατσάς επειδή ο πάπυρος που έχει τούτο το απόσπασμα βρέθηκε μετά τη δημοσίευση του έργου του Λεκατσάς, μα “ἔγω το κάλλος” είναι “εγώ την ομορφιά”, “μέζον” είναι “πιο μεγαλο”, και “επιτ[” δεν είναι πλήρης λέξη.
 3. Απόσπασμα 33 των εξ αδήλων βιβλίων.
 4. Απόσπασμα 18 βιβλίου 1.
 5. Απόσπασμα 9 βιβλίου 2.
 6. Απόσπασμα 19 βιβλίου 1.
 7. Δεν υπάρχει σε έργο του Λεκατσάς, εγώ μεταφράζω ούτως· “Δεν είσσθε τίποτα εσείς για μένα”.
 8. Απόσπασμα 3 βιβλίου 2.
 9. Μέρος (στίχοι 2-4) αποσπάσματος 37 βιβλίου 1.
 10. Μέρος (στίχοι 11-12) αποσπάσματος 37 βιβλίου 1. Η μετάφραση του αποσπάσματος είναι μετάφραση μόνο του 9. και του 10.
 11. Απόσπασμα 27 των εξ αδήλων βιβλίων.
 12. Απόσπασμα 32 των εξ αδήλων βιβλίων.

“Παρθενία ποῖ με λίποισα οἴχῃ” είναι απόσπασμα 11 βιβλίου 9.