Σπάνιο μαντολίνο Κυπριανού Ευαγγελίδη 1938

Πωλείται το παρόν μαντολίνο 850 Ευρώ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση για την ηλικία του.3 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 31 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.