Σπάνιο κείμενο για την «Παξιμαδοκλέφτρα» το 1919

μπέζος