Σκαλκώτας και Μ. Μερλιέ

Με αφορμή κάποια σχόλια στο θέμα αυτό:

Το 1934, η Μ. Μερλιέ παρέδωσε ηχογραφήσεις με παραδοσιακούς σκοπούς που είχαν πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της τα προηγούμενα χρόνια στο Νίκο Σκαλκώτα (αλλά και σε άλλους μουσικούς) με σκοπό την καταγραφή σε νότες. Οι ηχογραφήσεις ήταν σε μορφή δίσκων γραμμοφώνου οι οποίοι δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στο εμπόριο. Αρκετές από αυτές κυκλοφόρησαν τα χρόνια μας σε CD με πρωτοβουλία του ΚΜΣ-ΜΛΑ (Μ. Φ. Δραγούμης, Θ. Μωραϊτης). Ο Σκαλκώτας, σε διάστημα 6,5 μηνών παρέδωσε 43 καταγραφές για τις οποίες και πληρώθηκε. Οι καταγραφές αυτές φυλάσσονται στο ΚΜΣ-ΜΛΑ στην Πλάκα και μερικές έχουν δημοσιευτεί εδώ και κει.
Ο Μ. Φ. Δραγούμης γράφει ότι η συνεργασία του Σκαλκώτα με το ΚΜΣ-ΜΛΑ τον βοήθησε να επανασυνδεθεί με τη μουσική μας παράδοση από την οποία είχε αποξενωθεί λόγω της μακροχρόνιας (1921-1933) απουσίας του στο εξωτερικό και ενδεχομένως να εμπνεύστηκε τα σχετιζόμενα με τη δημοτική μας μουσική έργα του. Μερικά από αυτά τα έργα είναι εμπνευσμένα και από τα ακούσματά του κατά τη συνεργασία του με τη Μ. Μερλιέ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μάρκος Φ. Δραγούμης, «Η Παραδοσιακή μας Μουσική, Τόμος Ι), ΚΜΣ-ΜΛΑ, Αθήνα 2003

ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
ΜΛΑ: Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο

Στον ιστότοπό τους, mla.gr, μπορεί κανείς να ακούσει δείγματα των 30΄΄ από αυτές τις ηχογραφήσεις (όπως και από πολλές άλλες που διαθέτει το αρχείο). Εννοώ και τις ακυκλοφόρητες.

Σημείωσις: αυτή τη στιγμή που σας γράφω δοκίμασα και το σάιτ δεν ανοίγει. Το επισκέφθηκα όμως τελευταία φορά πριν καμιά βδομάδα και ξέρω ότι η δ/νση είναι σωστή. Πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόσκαιρο πρόβλημα.