Σαν δεις αγάπης δάκρυα - Δρόμος

Παιδιά λίγο βοήθεια με αυτό το κομμάτι.

Πιστεύω πως είναι segiah το κομμάτι και όχι rast.

Τι πιστεύετε εσείς?

η φωνή όντως πατάει στο σεγκιάχ, σε αντίθεση με το ταξίμι που δείχνει ραστ.

3 «Μου αρέσει»