Σαιτ για εγχορδα οργανα

The Stringed Instrument Database.
Εντελώς λακωνικό. Δεν έχει τον πλούτο πληροφοριών που βρίσκει κανείς σε άλλα σάιτ, όπως π.χ. σ’ αυτό. Έχει όμως πολλά όργανα, και δίνει και τις εναλλακτικές ονομασίες (για περιπτώσεις π.χ. όπου μια μη λατινική γραφή έχει πολλούς τρόπους να μεταφερθεί στο λατινικό αλφάβητο), με αφετηρία τις οποίες μπορεί κανείς να κάνει περαιτέρω αναζητήσεις.

Αφορά έγχορδα οποιασδήποτε περιοχής και κουλτούρας, εφόσον:
α) παίζονται με δακτυλισμούς στις χορδές (π.χ. όχι άρπες),
β) είναι ακουστικά.