Ρεμπέτες το ετος 2135

απο το FB
thanos bouris

το 2135 το διοξείδιο του άνθρακα σε κρίσιμα επίπεδα αλλά, ακομη παίζουν Ρεμπέτικα!

μονο που θα χρειάζονται δυο άτομα σε ενα όργανο.

https://m.facebook.com/thanos.bouris.1?eav=AfbUusEGU4c0ehO_C5Nz22TVpEGj9GpueM-RHrDlZ3qvs6EncAvnTVSciKfRr-Eu1XM&tsid=0.6981783608876684&source=result#!/story.php?story_fbid=pfbid0DSATpDT5k1vAd8feQJw7D4mPs2q1hWB7jMQ4HwAr3t8AgD8mpF41yXHEhjZjKBppl&id=100000486758091&eav=Afb_5BbS9x-5ZZCLYdUG692W6eM1wpRMCqB0-ij-HaSF6Ltctnn2lXyctInNl7Y_aXo&m_entstream_source=timeline&refid=17&_ft_=encrypted_tracking_data.0AY-cY2B3P17TPDRgCF8JLWTPdxsBUYnFf7IKE3bQhi9e58LNnROcZbyJMpZ68mHOyJSddjlRjaoAesJHkebgVz8gXbNnzLHvuy4g5u42xgOJfogeHSQyLv2G8wy6_6SJnNpCeEyz_KjQ1o_ja8Yw7C40wyzjqvMnMWgSBw07PtNod9Ti7DCiXv3bhHB47W8bSrHjSqrmnhFHRFx3PalkIQGmSTegSkt0eXlhhK6YA6F2618VKBTeeWg9jygoOHHzeNrmsCckmuxcdH_JLhOXsL2BcZV917myz5rtJpgT_p9KXHTOIKD9SC1cOF8DKq3fCwCX6b5iML5gaqQGMR_p6hDlNIylTizxl73MAO1uLYkFYfXcFq9pC4qXJ68M5MkAPeGTIHCHSfR6Nyx8nhojaY824Lafdd1dRTFJ5Ekspv8tRflDuWCVgVfhryXBeywFVkr4adb5imtW3O1Q1hoRJloVukMn8jbcnhOMSJXuoaI-H181t0sCQdu11XAzMGKEvqZQk3tjQmewEazQkRr4dfThl64UDMjwTWRkbr758ko7a8bRI8vxSiNlCIxo0LjSYlnf5GXiVzoUXNrTmHALafmHNMxQRi96NsnQtDQ5tjy1YB4B1--Ch9Gud90TZAUudi4VcLIhjyShEokDk_vhOSOsAFhD1ths0otwklnx5PktI12EmKfUF1wYwMynaVxDNUXqxIImk7R5e9p1X4x00D0wNgg5KKhBgsOvKLXoZYGYH5h4eswbyBGWVxVH_nkkLw&__tn__=*s*s-R&paipv=0

Oι «περικεφαλαίες» δεν μου πολυκάνουν για τεχνολογία έτους 2135…