Πωλείται τρίχορδο μπουζούκι Γιώργου Καρελλά

Πωλείται τρίχορδο μπουζούκι Γιώργου Καρελλά

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 6 λεπτά μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πια νέες απαντήσεις.