Πωλείται τρίχορδο κατασκευής Παπαδάμου

Πωλείται τρίχορδο Παπαδάμου με σκληρή θήκη σε άριστη κατάσταση και πρόσφατα αγορασμένο προς 800 ευρώ. Μόνο πώληση, περιοχή Αθήνα.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 31 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.