Πωλείται σπάνιος παλαιός Τζουράς δεκαετίας 40-50

Σπάνιος Τζουράς δεκαετίας 40-50, ίσως από τους ελάχιστους που επιβιώνουν. Πιθανοί κατασκευαστές , Ζοζέφ Τερζιβασιάν ή Κυριάκος Λαζαρίδης. Ήχος εκπληκτικός διαπεραστικός, με πολύ χαρακτηριστικό σκάσιμο και ηχόχρωμα.

Τιμή 1500 ευρώ

1 Like

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.